Ga naar de inhoud

Bedrijf laten taxeren

Een taxatie van een bedrijf is over het algemeen complexer dan een taxatie van een fysiek object zoals antiek of kunst bijvoorbeeld, omdat het bedrijf uit verschillende elementen bestaat die elk op een andere manier gewaardeerd moeten worden. Onze taxateurs zijn gespecialiseerd in het taxeren van bedrijven van middel-klein tot grote organisaties. Taxatie.help zorgt voor een duidelijk overzicht van de waarde van uw bedrijf.

Waar letten onze taxateurs op bij het taxeren van een bedrijf?

Hieronder staan enkele algemene stappen die gevolgd kunnen worden bij het uitvoeren van een taxatie van een bedrijf:

  1. Verzamelen van informatie: Het eerste wat een taxateur doet, is informatie verzamelen over het bedrijf dat hij of zij gaat taxeren. Dit omvat financiële gegevens, zoals winst- en verliesrekeningen, balansgegevens, kasstromen, investeringen en schulden. Ook kan er informatie nodig zijn over de markt waarin het bedrijf actief is, zoals de concurrentie, de economische omgeving en de trends in de branche.
  2. Analyse van de informatie: Na het verzamelen van de gegevens, analyseert de taxateur deze om een goed beeld te krijgen van de financiële en zakelijke prestaties van het bedrijf. Op basis hiervan kan de taxateur verschillende waarderingsmethoden toepassen om de waarde van het bedrijf te bepalen. Hierbij wordt vaak gekeken naar factoren als de kasstroom, de groeipotentie, de activa en passiva, de goodwill en de marktpositie. Denk hierbij ook aan het taxeren van een website bijvoorbeeld.
  3. Toepassen van waarderingsmethoden: Er zijn verschillende waarderingsmethoden die gebruikt kunnen worden bij het bepalen van de waarde van een bedrijf, waaronder de discounted cash flow-methode, de vergelijkbare bedrijven-methode en de waardering van activa-methode. De taxateur zal bepalen welke methode het meest geschikt is voor het bedrijf dat hij of zij taxeert.
  4. Rapportage van de taxatie: Na het uitvoeren van de waardering en het bepalen van de waarde van het bedrijf, zal de taxateur een rapport opstellen waarin hij of zij de resultaten van de taxatie uitlegt en de waarderingsmethoden die zijn gebruikt. Dit rapport kan worden gebruikt door de eigenaar van het bedrijf, banken, investeerders en andere partijen die geïnteresseerd zijn in de waarde van het bedrijf.

Het taxeren van een MKB bedrijf of organisatie is een ingewikkeld process maar onze ervaren taxateurs staan klaar om te helpen. Neem snel contact met ons op voor meer informatie omtrent het waardebepalingproces.