Ga naar de inhoud

Wat is een taxatierapport?

Taxatie huis

Een taxatierapport beschrijft in detail de verschillende aspecten en bouwkundige staat van het huis, kantoor of gebouw vaker genoemd als object. Een NWWI-taxatierapport moet voldoen aan de keuringsnormen die zijn opgesteld door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) een standaard taxatierapport hoeft dat niet. Het NWWI waarderapport is een gevalideerd taxatierapport dat geaccepteerd wordt door de meeste banken voor het aanvragen van een hypotheek of verbouwing bijvoorbeeld. De gemiddelde kosten voor z’n NWWI-rapport liggen tussen de €350-€600 afhankelijk van het te beoordelen object. Een monumentaal pand zal meer specifieke kennis vereisen en daardoor duurder kunnen zijn.

Aandachtspunten voor een taxatierapport

Taxatierapport
Checklist voor uw taxatierapport

Voor een gedetailleerd taxatierapport van uw woning is het voor de taxateur belangrijk dat deze gemakkelijk alle ruimten kan betreden. Dit moet aangezien een NWWI-taxatierapport eist dat er foto’s worden gemaakt van alle ruimte die waarde kunnen toevoegen. Tevens geeft dit de makelaar/taxateur bij een eventuele controle van het NWWI, NVM of NRVT de benodigde gegevens om zijn waardebepaling te kunnen verdedigen zonder herbezoek. Daarnaast willen banken deze gegevens altijd in bezit hebben voor hun eigen archief voordat er een hypothecaire lening verstrekt zal worden. Het is daarom aan te raden altijd voor een NWWI gevalideerd taxatierapport te gaan bij het aanvragen van een hypotheek.

Wilt u uw huis taxeren? Dan kunnen wij u helpen aan een gevalideerde taxateur in de regio. Vraag hieronder direct uw taxatierapport aan.

Welk type huis heeft u?(vereist)

Hoe groot is uw huis ongeveer?(vereist)

Hoe groot is uw tuin of dakterras ongeveer?(vereist)

Uit welk bouwjaar komt uw huis ongeveer?(vereist)

Wat staat er in een NWWI-taxatierapport?

Een gevalideerd taxatierapport voor een woonhuis moet voldoen aan de eisen van het NWWI. Een voorbeeld hiervan vindt u hieronder;

 • Opdracht/Opname gegevens
 • Object/gebouw beknopt beschreven met adres en woningtype
 • Het doel van de taxatie
 • Waardering op basis van de marktwaarde (Onder marktwaarde wordt verstaan: ‘Het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.‘)
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • Overzicht van bijzonder aandachtspunten (ter opsomming)
 • Privaatrechtelijke aspecten
  • Eigendomsbewijs, kadastraal plan, kadastraal uittreksel, koopovereenkomst en de eventuele VvE papier en Akte van Splitsing
  • Appartement/Woning beschrijving met kadastrale gegevens
  • Bijzonderheden ten aanzien van het appartementsrecht (niet altijd nodig)
  • Complex/grond beschrijving zoals volledig eigendom, (onder)erfpacht, eigen grond, vruchtgebruik, gebruik en woning
 • Uitgebreide omschrijving van object/gebouw en omgeving
  • Objectbeschrijving zoals het eventuele hebben van een tuin, garage, terras, hoge plafonds, isolatie, bouwjaar, kozijnen, dakbedekking/pannen, et cetera. Maar ook een korte beschrijving van de woning in woorden (soort uitgeschreven woningtour). Als laatste punt het gebruiksoppervlak zoals de aantal vierkante meters woonruimte, buitenruimte, bergruimte en bruto inhoud.
  • Omgevingsbeschrijving zoals locatie, bereikbaarheid en voorzieningen zoals supermarkten of winkels.
  • Informatie over de fundering, dit is een belangrijk punt van de inspectie gezien funderingsherstel een grote kostenpost voor nieuwe huiseigenaren kan zijn. In sommige regio’s van het land zoals de gemeente Rotterdam is het verplicht om als taxateur hiernaar te kijken. Lees meer over uw fundering en de eventueele herstelkosten ervan op Fundering.help.
  • Energielabel
 • Onderhoudstoestand, nieuwbouw, verbouwing en/of verbetering
  • Binnenonderhoud, buitenonderhoud, bouwkundige constructie, aanvullende onderhouds- en bouwkundige staat van het object
  • Gebreken voor de toekomst
  • Achterstallig onderhoud
  • Gebruik van het object/gebruiksschade
 • Milieu/Verontreiniging
  • Kadastrale raadplegin
  • Bodemloket/Gemeente
  • Bijzonderheden m.b.t milieumelding
  • Grondverontreiniging
  • Asbest
 • Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)
  • Wie is de bewoner
  • Onbewoond opgeleverd
  • Eventuele financiering zoals een hypotheek
 • Onderbouwing waardeoordeel
  • De onderbouwing van de taxateur word op basis van het object en marktonderzoek gedaan. Hierdoor is het belangrijk dat een taxateur veel kennis heeft van de lokale markt om zo een legitiem prijsoordeel te kunnen geven. Er zullen meerdere referentieobjecten (woningen in de buurt) worden beschreven in het NWWI-taxatierapport.
 • Courantheid
  • De gemiddelde verkooptermijn
  • Of het object/woning recent is verkocht
  • Beschrijving van de woningmarkt
  • SWOT-analyse van het huis
 • Publiekrechtelijke aspecten
  • Geraadpleegde informatie zoals het kadaster of gemeente.
  • Bijzonderheden op basis van de geraadpleegde bronnen
  • Wet voorkeursrecht Gemeenten
  • Is het een monument of stadsgezicht
 • Nadere mededelingen
 • Visuele objectpresentatie
  • De taxateur neemt gedateerde foto’s op locatie om zijn bevindingen kracht bij te zetten. Er dienen foto’s te worden toegevoegd van alle ruimten, unieke aspecten, cv-ketel, keuken, badkamer, meterkast, bouwkundige aspecten en eventuele buitenruimte.
 • Modelmatige rapporten
  • Indien de taxateur ter onderbouwing van zijn taxatie één of meer modelmatige waarderapporten heeft opgevraagd en ontvangen, worden de gegevens daarvan hieronder weergegeven.
 • Verplichte bijlagen
  • Controleverslag Centrale Registratie Taxaties – Uniforme meetstaat
  • Energiebesparende voorzieningen
  • Akte van scheiding en deling
  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel van de vereniging van eigenaren – Bodeminformatie
  • Kadastraal uittreksel
  • Herbouwwaarde (opstalverzekering van de vereniging van eigenaren)
  • Akte van levering
  • Bestemmingsplankaart
  • Notulen van de vereniging van eigenaren
  • Balans van de vereniging van eigenaren
  • Kadastrale kaart
  • Akte van (onder)splitsing
  • Funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden – Balans van de vereniging van eigenaren

Afhankelijk van het object/gebouw kunnen er nog secties worden toegevoegd aan het document. Vooral met grote vrijstaande huizen, kantoren, monumentale panden of woningen zal dit vaak de norm zijn. Hiervoor kan het taxatierapport duurder uitvallen dan vooraf bepaald. Overleg dit dus altijd eerst met uw taxateur om onvoorziene kosten achteraf te voorkomen.

Veelgestelde vragen over het taxatierapport

Hieronder beantwoorden we enkele veelgestelde vragen over het taxatierapport. Deze vragen krijgen de meeste taxateurs vaak bij het eerste contact met de klant.

? Wat zijn de kosten voor een (NWWI) taxatierapport?

Afhankelijk van uw woning/gebouw/pand of object zullen de gemiddelde kosten van een taxatie liggen tussen de €300-€600. Voor woningen kunt u de standaard van €300-500 euro aanhouden. Een goedkoper taxatierapport is zal niet aan de validatie-norm van het NWWI voldoen gezien de tijd die in het rapport gestoken moet worden.

✅ Taxatierapport NWWI nodig voor een hypotheek aanvraag?

De meeste banken eisen een gevalideerd taxatierapport van het NWWI. Hiermee garanderen enige veiligheid in hun eigen investering en verlagen ze het risico met het vestrekken van een hypothecaire lening. Dit voorkomt onvoorziene lasten voor de bank mocht de woning niet marktconform zijn gewaardeerd en er wel een lening verstrekt zijn. Vraag voor het aanvragen van een hypotheek daarom altijd direct een NWWI taxatierapport aan om vertraging in het proces te voorkomen.

? Wat is de geldigheid van een taxatierapport?

Verschillende factoren spelen een rol bij de geldigheid van een taxatierapport. De belangrijkste is de volatiliteit van de huizenmarkt en de locatie. Gemiddeld zal een taxatierapport maximaal 3 maanden geldig zijn en geaccepteerd worden door banken voor hypothecaire kwesties.

? Is een taxatierapport aftrekbaar bij de Belasting?

De kosten voor een taxatierapport zijn fiscaal aftrekbaar. Dit is in lijn met de hypotheekrente en andere zaken omtrent het aankopen van een huis. Het betekend letterlijk dat al het inkomen dat in Box 1 valt lager zal uitvallen omdat de kosten voor het taxatierapport eraf gehaald mogen worden. Hierdoor betaald u een lager bedrag aan inkomstenbelasting.